CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility

Det innebär att företag ansvarar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället inom sociala, miljömässiga och ekonomiska områden. 

Varför arrangerar vi resor med CSR-anknytning?

Från och med 2017 blir stora svenska företag lagskyldiga att rapportera om sitt arbete i hållbarhetsfrågor, d.v.s. redogöra för hur deras arbete med hållbarhetsfrågor hänger ihop med affärsmodellen. Företagen ska beskriva den uppförandekod som bolaget följer och hur man granskar sina leverantörer för att identifiera, förebygga och förmildra negativa hällbarhetskonsekvenser. 

 

En annan lagstiftning som trädde i kraft 2015 är den brittiska lagen The Modern Slavery Act. Lagen ställer krav på bolag kring hur de hanterar frågor som exploaterad arbetskraft, människosmuggling och trafficking i leverantörsleden. 

 

Enligt CSR-experten Parul Sharma, är kompetensen inom mänskliga rättigheter och företagande en bristvara. Gapet mellan uppförandekoder och praktiskt arbete är alldeles för stort. Därför behöver svenska företag börja arbeta förebyggande och kompetenshöjande. 

Ett effektivt, lärorikt och konkret sätt att höja kompetensen är genom företagsresor med CSR-tema. 

Merrific Tours vill aktivt verka för att nya lagkrav och etiska regler genomsyrar svenskt näringsliv och blir en naturlig del i företagandet.