KONFERENSRESOR FÖR

HÅLLBAR UTVECKLING

 

Byt ut den traditionella konferensanläggningen och teambuildingaktiviteten mot. ett resekoncept som stärker teamkänslan, varumärket och individerna utifrån reseupplevelser kopplade till socialt engagemang och hållbar utveckling. 

 

Det kan t ex. handla om vattenförsörjningslösningar på platser där det råder stor brist på vatten. Att skapa förutsättningar för barn i utvecklingsländer till utbildning, meningsfull fritid, vård och tandvård eller att främja lokalt entreprenörskap som leder till möjligheter till självförsörjning. 

 

Det kan också handla om studieresor för att öka medvetenheten och kompetensen inom hållbarhetsfrågor, t.ex. besök i de egna leverantörsleden i syfte att säkerställa att de uppförandekoder som fastställts för bolaget efterlevs. Utbyte och besök hos liknande verksamheter i andra länder, för att få nya idéer och kunskap om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Konferensarrangemang som ger medarbetarna insikter om hur deras företag kan bidra till hållbar utveckling skapar engagemang och sammanhållning.

SUNDA VÄRDERINGAR =

KRAFTFULLA FÖRETAG

Stärk

teamkänslan 

"Ett framgångsrikt arbetsteam

fungerar som ett samspelt band i finstämd harmoni" 

Att som företag visa att man bryr sig om människor och är villig att lösa problem utanför den egna verksamheten föder en stolthet hos medarbetarna. Ett bredare och djupare engagemang befäster man på ett konkret sätt genom ett researrangemang med Merrific Tours

Stärk

varumärket

"En resa med Merrific Tours
skapar en välgrundad image
med goda associationer
till varumärket"

Starka team borgar för en sund och sammanhållande kultur, där verksamhetens kärnvärden genomsyrar medarbetarnas beslut, agerande och prestationer. Medarbetarna är själen och hjärtat i verksamheten som ger varumärket lyskraft och trovärdighet. 

Stärk kommunikationen

"Det ligger i sakens natur
att goda insatser till gagn
för andra, känns roliga och
viktiga att berätta om"

Socialt engagemang och hållbarhet är självspridande, positiva budskap, marknadsstrategiska framgångs-faktorer som tveklöst leder fram till positiva effekter och ökad lönsamhet. Det är viktigt att identifiera och presentera dessa

på ett tydligt och slagkraftigt sätt. Succéer ska firas, framhävas och spridas, internt och externt. 

VÅR 3 STEGS MODELL

TRAVEL EXPERIENCE 

Välj resmål med omsorg 

Det finns massor av inspiration och erfarenhet att hämta från olika platser i världen.

Att få inblick i hur människor och organisationer driver projekt i andra länder ger inspiration, motivation och ökad kunskap om vad och hur svenska företag kan bidra

till bättre levnadsvillkor globalt. Personliga möten och att på plats få uppleva ”där det händer” berör på djupet – vilka är avgörande faktorer till att tända gnistan hos var och en till socialt ansvarstagandet och engagemang. Reseupplevelser med vårt upplägg och syfte stärker företagskulturen och ger i ett långt perspektiv positiva effekter internt och externt. 

MATCHMAKING

Resor med socialt ansvar 

Vem är ni och vilka värderingar är viktiga på ert företag? Svaren på dessa och en

rad andra frågor behöver vi för att hitta det bäst lämpade projektet för ert företag.  

 

Vilka varor/tjänster erbjuder företaget?

 

Vilken känsla nytta/känsla vill ni förmedla? 

 

Vilket socialt ansvarsområde skulle kunna engagera medarbetarna och matcha verksamheten?  

 

På vilka sätt tror ni att ett socialt ansvarstagande skulle kunna bidra till ökad

framgång och lönsamhet? 

BRANDING

Koppla socialt ansvar till varumärket

Stärk företagets kultur, image och varumärke genom ”Corporate Social Responsibility”, socialt ansvarstagande. 

Vi hjälper till med uppföljning samt att upprätta en kommunikationspolicy om hur reseupplevelserna kan integreras i företagets kommunikationsstrategi. Bygg en spännande historia kring projektet och berätta kontinuerligt hur det utvecklas och vilka konkreta resultat som uppnås. Dela era upplevelser, tankar och planer för ert sociala engagemang på sociala medier, i nyhetsbrev och i all marknadskommunikation. Socialt ansvarstagande är ett positivt budskap som sprider sig som ringar på vattnet.