AFFÄRSRESOR FÖR 

INTERNATIONELLT HANDELSUTBYTE

 

Vi erbjuder affärsresor i syfte att hjälpa svenska företag att identifiera nya marknader och investeringsmöjligheter

på den globala marknaden.   

 

Vår målsättning är att bistå svenska företag i ökat internationellt handels- och kulturutbyte. Med hjälp av våra samarbetspartners, får ni ett komplett, skräddarsytt affärsresepaket, där vi länkar samman ert företag med de myndigheter och etableringspartners ni behöver för att ta nästa steg. Vi samarbetar med Malmös konsuler och World Trade Center.

Vi är övertygade om att internationellt relationsskapande är en viktig komponent i alla former av fredsbefrämjande arbete.